Länkbyte

Länkbyte som metod

Ett led i att marknadsföra en webbplats är det som kallas för länkbyte. Helt enkelt att man byter länkar med andra webbplatser för att på det sättet stärka sin egen webbplats. Detta genom att uppnå högre placeringar i sökmotorerna, få fler besökare eller allmänt stärka förtroendet för sin hemsida. Eller då en kombination av alla dessa faktorer.

När är länkbyte att föredra?

Generellt kan nog länkbyte betraktas som en metod att använda sig av när andra former av resurser saknas för att få uppmärksamhet för en webbplats. Med andra ord i brist av tillgång till nätverk, inhyrt/eget eller andra kanaler för att optimera en sida. Utan länkbyte är mer ett sätt att kompensera de bristerna genom att byta länkar med andra.

Dubbelriktade länkar, tvåvägslänkar

Det man normalt ofta förknippar med länkbyten är när man byter länkarna rakt av mellan webbplatser. Helt enkelt webbplats A länkar till B som i sin tur länkar tillbaka. Det brukar ibland kallas för dubbelriktade länkar, tvåvägslänkar eller reciproka länkar.
Fördelen med dessa är att det är för det mesta går enkelt och snabbt att arrangera bytet av länkar.
Nackdelen är att det inte alltid ger speciellt stor relevans mellan de webbplatser som deltar i ett länkbyte.

Trevägslänkar vid länkbyte

Ett trevägsbyte är en annan variant på länkbyte där länkarna inte är dubbelriktade mellan sidorna utan går via ytterligare en eller flera webbplatser. Enkelt uttrycket fungerar det så att ena parten har webbplatserna A och B. Samt den andra parten webbplats C. C länkar till A och som länkbyte får han en länk från B.

Nu kan naturligtvis trevägsbyten innehåll fler variabler med multipla webbplatser från båda parterna och naturligtvis fler parter inblandade i det hela.
En av anledningarna till att genomföra trevägsbyten är att vissa anser att länkkraften minskar om det rör sig om dubbelriktade byten.

Angående länkbyten skall det tilläggas att det i Googles riktlinjer finns en del skrivningar om länkbyten som kan uppfattas som hämmande för alltför öppet byte av länkar.

Från länkbyte är inte steget långt till att behandla det med att köpa länkar.