Sökordsoptimering

Sökordsoptimering eller sökmotoroptimering?

Olika ord samma betydelse. Det finns flera ord som beskriver samma företeelse dvs att se till att en webbplats får en bra placering efter en sökning i en sökmotor. Sökmarknadsföring är ett annat ord. Till en viss del kan det förklaras med att översättningen av det engelska ordet SEO har gett upphov till en del varianter.

Sedan är en annan förklaring att en del företag/personer ser problemen i att optimera sina egna sidor på de begrepp som traditionellt anses gälla för SEO-branschen. De väljer då lösningar som att försöka mynta egna ord. Då gäller det naturligtvis att se till att just de utvalda orden får gehör som standard.

Egentligen är orden av mindre betydelse för kunderna, utan det är mervärdet som en kund kan få av de företag som levererar sökmotoroptimering, sökordsoptimering eller för den delen ordfraser som resultatbaserad sökmotoroptimering.

Sökordsoptimering i praktiken

Till skillnad från sökordsannonsering handlar sökordsoptimering om insatser som görs på själva webbplatsen och även till viss del utanför webbplatsen. Visserligen kräver annonsering i sökmotorer som Google att själva webbplatsen har en bra optimering för det skall vara optimalt. Men om man nu tittar på sökordsoptimering som teknik så finns det två moment som behöver göras:

  • On page optimering Den delen av optimering som sker inom själva webbplatsen. Omfattar metatexten, internlänkning, texter. Om on page optimering eller onsite-optimering som det även kan kallas för.
  • Off page optimeringOptimeringen som omfattar det som finns utanför webbplatsen. Länkar in till sidan, under vissa omständigheter genom att köpa länkar, registreringar i kataloger, aktiviteter i forum etc. Om off page optimering eller offsite-optimering kan det kallas för också.

I princip omfattar de två begreppen ovan hela definitionen på sökordsoptimering, sökmarknadsföring eller sökmotoroptimering med flera ord för samma sak. En del vill dra det hela lite vidare och även inkludera resultaten för en kund i begreppet dvs vad kunden rent praktiskt för ut av optimeringen eller med ett annat ord; konverteringsgrad.

Då brukar uttryck som resultatbaserad sökmotoroptimering förekomma. Samtidigt är det att dra begreppet för långt. Det skulle i så fall också omfatta hur webbplatsen är byggd, hur företaget hanterar inkommande förfrågningar eller beställningar. Slutmålet med en sökordsoptimering är naturligtvis det men helheten bör snarare kallas för marknadsföring eller ett liknande ord.

Sökordsoptimering och tidsaspekten

Hur lång tid skall egentligen ta att nå resultat?

Tiden för effekt vid sökordsoptimering kan variera. En onsiteoptimering kan ge effekt redan inom en vecka. Övriga åtgärder kan variera i tid allt ifrån en dag och uppåt. Men generellt kan man säga att markanta resultat skall märkas inom ungefär tre månader. I annat fall kan man konstatera att något inte fungerar med sökordsoptimeringen.