Sökordsannonsering

Sökordsannonsering, en del i marknadsföringen

En av många delar i Internetmarknadsföring är sökordsannonsering. Rent allmänt brukar man med sökordsannonsering avse de annonserna som finns efter en sökning har gjorts i en sökmotor som Google, se bild nedan. De benämns av Google själva som sponsrade länkar. Glidningen över till annonser, media eller annonsnätverk är nära, då även dessa erbjuder olika typer av sponsrade länkar.

Sidan på plats 1, sökordsanalys tar upp en del av detta.

Sökordsannonsering med AdWords

Googles system för sponsrade länkar/sökordsannonsering AdWords, är i princip så enkelt att komma igång med att de flesta rent tekniskt kan komma igång med det själva.

Dock för att få ett optimalt utfall för annonseringen bör en del bakgrundskunskaper inom områden som sökordsoptimering och marknadsföring finnas.

Detta framför allt att det gäller att utforma annonstexter som är inbjudande att klicka på för en blivande besökare och samtidigt är relevant för den sökningen som utförts.

Vidare behöver sidan på webbplatsen man kommer till även den vara relevant för annonstexten utformning.

Sökordsannonsering på egen hand

Så tidigare nämnt så är det inte så svårt att komma i gång med AdWords. Registrera ett konto, logga in och börja. Lite av de man kan tänka på är att hellre arbete med fler olika typer av kampanjer med närliggande ord samt se till att landningssidan överensstämmer med orden.

Nyckelordet är relevans.

Ett exempel på misstag man kan göra finns här på; sponsrade länkar.

Om man tycker sig ha tid med att lära sig AdWords så kan man relativt lätt få in en hel del lönsamma besökare till sin webbplats.

Låta andra sköta sökordsannonseringen

Om man inte har tid eller vill lära sig AdWords finns ett antal företag som kan hjälpa till.

Det man skall tänka på där är framför allt att det är full transparens vilka kostnaderna är för sökordsannonseringen.

Tillhör tyvärr inte ovanligheterna att företag garanterar ett visst antal klick för en fast summa. Detta utan att på något sätt visa vad den egentliga klickkostnaden är. I några fall ligger erbjuder de en fast klickkostnad på 5 eller 6 kronor. Detta när det i praktiken kanske kostar 30 öre att annonsera på de ord som är utvalda.

Därför bör en viss vaksamhet råda när man anlitar externa företag för att sköta om ens sökordsannonsering.